Изпитни дати КТКС 1-ви курс ЗФО

ИЗПИТНИ ДАТИ

Учебна година 2022
Сесия лятна
Специалност Комуникационни технологии и киберсигурност
Курс 1
Курс Гр. Дисциплина Дата Час Зала Преподавател
1 1 Висша математика II 24 април 13 1108 Т.Д.ТОДОРОВ
1 1 Висша математика II 29 май 13 1108 Т.Д.ТОДОРОВ
1 1 Висша математика II 12 юни 12 1108 Т.Д.ТОДОРОВ
1 1 Висша математика II 6 юли     Т.Д.ТОДОРОВ
1 1 Английски език 26 април 10.00 1324 Н.СЛАВОВА
1 1 Английски език 26 май 10.00 1324 Н.СЛАВОВА
1 1 Английски език 16 юни 10.00 1324 Н.СЛАВОВА
1 1 Английски език 4 юли 10.00 1324 Н.СЛАВОВА
1 1 Теоретична електротехника 27 април 10 1130 П.ПЕТРОВ
1 1 Теоретична електротехника 25 май 10 1130 П.ПЕТРОВ
1 1 Теоретична електротехника 15 юни 10 1209 П.ПЕТРОВ
1 1 Теоретична електротехника 3 юли 10   П.ПЕТРОВ
1 1 Стратегии и стандарти за киберсигурност 29 април     И. Янков
1 1 Стратегии и стандарти за киберсигурност 23 май     И. Янков
1 1 Стратегии и стандарти за киберсигурност 14 юни     И. Янков
1 1 Стратегии и стандарти за киберсигурност 4 юли     И. Янков
1 1 Машинознание 30 април 9,00 2417 Г.ЦВЕТАНОВ
1 1 Машинознание 21 май 9,00 2417 Г.ЦВЕТАНОВ
1 1 Машинознание 11 юни 9,00 2417 Г.ЦВЕТАНОВ
1 1 Машинознание 7 юли 9,00 2417 Г.ЦВЕТАНОВ
1 1 Висша математика I 12 юни     Т.Д.ТОДОРОВ
1 1 Висша математика I 6 юли     Т.Д.ТОДОРОВ
1 1 Електроматериалознание 14 юни 14 1116 ИВ.ЛАЗАРОВ
1 1 Електроматериалознание 8 юли 10   ИВ.ЛАЗАРОВ
1 1 Физика 26 юни     С. ВЪЛКОВ
1 1 Физика 3 юли     С. ВЪЛКОВ