АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината

"АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА"

 

Модул 1- АУДИОТЕХНИКА 16 часа (8+8)


Електроакустика, задачи и приложение; Електроакустични преобразуватели;Общи познания за звука; Логаритмични единици. Нулево акустично нивои ниво на усещане; Нулево електрическо ниво; Електромеханични преобразуватели; Метод на електромеханичната аналогия. Електроакустична аналогия; Акустичен импеданс; Рупори, акустични филтри; Микрофони-класификация, характеристики , видове; Високоговорители - класификация, характеристики, експлоатационни качества, еквивалентна електрическа схема и входен импеданс, кпд, преходни явления, нелинейни изкривявания,акустичен екран, акустична кутия, рупорни озвучителни тела; електрически параметри на електродинамичните високоговорители. Стереофонично и квадратично възприемане на звука; Електрически разделителни филтри за озвучителни тела; Озвучителни тела-класификация. Конструиране на пасивни , активни и рупорни озвучителни тела; Аудиоусилватели - особености; Усилватели за първични електрически сигнали. Коригиращи , смесителни преобразувателни усилватели. Предусилватели и крайни усилватели на мощност; Защита на усилвателите и озвучителните тела.


Модул 2 - ВИДЕОТЕХНИКА
16 часа (8+8)


Устройства за дистанционно управление на аудио- и видеосистеми; системи за предаване на допълнителна информация съвместно с телевизионния сигнал; Системи ТЕЛЕКСТ; VPS; видеопрожекционни системи; видеоконферентни и промишлени телевизионни системи; цифрова техника за управление и обработка на сигналите в съвременните видеосистеми.


Модул 3 - СИСТЕМИ ЗА ЗАПИС И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО- И ВИДЕОСИГНАЛИ
16 ч (8+8)


Системи за запис и възпроизвеждане на звукови сигнали върху магнитна лента; обработка на сигналите при запис и възпроизвеждане; системи за шумоподтискане; запис и възпроизвеждане на видеосигнали върху магнитни ленти; обработка на сигналите при запис и възпроизвеждане на видеосигналите върху магнитна лента; видеомагнетофони; Системи VCR, VCR-LS, BETA, V2000, VHS, S-VHS, VLS, LVR, VIDEO8.
Системи за управление при устройства за запис и възпроизвеждане на аудио- и видеосигнали - системи за управление на движението на лентата, на главите, системи за синхронизация.
Запис и възпроизвеждане на аудио- и видеосигнали върху оптични дискове. Системи LASERVISION, CD, CD-ROM, CD-1, CD- Video Single, CAV, CVL, CD- Video EP, CD- Video LP, DVD- Video, Still Video.
Системи за управление на устройствата за оптичен запис. Запис и възпроизвеждане върху EEPROM памети. Методи и технически средства за синтезиране на изображения.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово