АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

"АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА"

 

1. Изследване характеристиките на микрофони, високоговорители и озвучителни тела (3 часа)
2. Изследване на аудиоусилватели, системи за корекции и системи за защита (3 часа)
3. Изследване на системи за дистанционно управление в аудио- и видеотехниката (3 часа)
4. Изследване на системи за предаване на допълнителна информация съвместно с телевизионния сигнал - ТЕЛЕТЕКСТ (3 часа)
5. Изследване на видеопрожекционна система (3 часа)
6. Изследване на амплитудно-честотни характеристики и коефициент на детонации на аудиомагнетофони
(3 часа)
7. Изследване на видеомагнетофони системи VHS и S-VHS. Изследване на синтезатор за аудио- и видеосигнали (3 часа)
8. Изследване на система камера-видеомагнетофон-монитор. Изследване на системи за запис и възпроизвеждане на звук върху оптични дискове (3 часа)

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово