АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


1. Евстатиев, Г., Основи на звукотехниката, ТУ - Варна, 1992 г
2. Маринов, А., Електроакустика, С., Техника, 1981 г
3. Попянев, Д., Електроакустични озвучителни тела, С., Техника, 1980 г
4. Попянев, Д., Високоговорители и озвучителни тела, С., Техника, 1984 г
5. Попянев, Д., Конструиране на озвучителни тела, С., Техника, 1984 г
6. Барт, П., Hi-Fi схемотехника, С., Техника, 1989 г
7. Бар Х., Всичко за видеото, С., Техника, 1996 г
8. Беноа, Е., Цифрова телевизия,С.,2001 г
9. Лумер Х., Видеомагнетофони, С., Техника, 1998 г
10.Сачкова,Е., Касетни видеомагнетофони,С.,Техника, 1989 г
11.Попов,П., и др., Памети с оптични дискове, С.,Техника, 1988 г
12.Конов,К., Цифрова телевизия, С.,Техника, 1998 г
13. Конов К., Македонски, Д., Съвременни телевизионни приемници, С., Техника, 2001 г
14. Македонски, Д., Системи за колективно телевизионно приемане, С.,Техника, 1985 г
15. Славова, Й., Многопрограмно телевизионно приемане, С., Техника, 1988 г
16. http: Iiwww.dolby.com/ht/guide/entire.html]

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово