Информация за докторанти с предстоящи конференции през 2021 г., свързани с докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”

 

 

1. National Conference with International Participation "Electronica" May, National Science and Technical Centre - уеб страница
2. International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century"
June, Sozopol - уеб страница
3. International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE)
June - уеб страница
4. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST,
June, Serbia, Macedonia, Bulgaria - уеб страница
5. International Conference on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, NDES,
July, Albena (Bulgaria)
6. International Scientific Conference Electronics,
Sozopol, September - уеб страница
7. Scientific conference with international participation FPEPM,
Sozopol, September - уеб страница
8. International Conference on Information Technologies (InfoTech),
September, St. Constantine and Elena resort - уеб страница
9. Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering,
September, Sozopol, Bulgaria - уеб страница
10. International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA)
October, Sofia, Bulgaria - уеб страница
Международна научна конференция UNITECH – ТУ – Габрово,
ноември - уеб страница
Международна научна конференция на РУ & СУ,
ок томври,Русе, България - уеб страница
Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”,
Технически университет - София - уеб страница
Международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС”,
Технически университет - София, филиал Пловдив - уеб страница
Международна конференция по Информационни технологии (e-conference),
Технически университет - София
- уеб страница

 

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово