СЪДЪРЖАНИЕ


 
за катедрата
състав на катедрата
обезпечавани дисциплини
лаборатории
Сигнали и системи
Комуникационни вериги
Аналогова схемотехника
  Радиовълни, антеннофидерна и микровълнова техника
  Измерване в комуникациите
Цифрова обработка на сигнали
  Комуникационни преобразувателни устройства
  Радиокомуникационна техника
  Компютърни системи
  Телевизионна техника
  Комутационна, мултиплексна и кабелна техника
  Предаване на данни и компютърни комуникации
  Видео и аудиотехника
  Оптични комуникации
  Осигурителна техника
  Автоматизация на проектирането
специалност КТТ
за студенти
за кандидатстуденти
учебен план
1 година (І - ІІ семестър)
2 година (ІІІ - ІV семестър)
3 година (V - VІ семестър)
4 година (VІІ - VІІІ семестър)
дипломанти
правилник за разработка и защита на дипломна работа
теми за дипломни работи
текущи съобщения
търсене

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово