ЗА КАТЕДРАТА


обезпечавани дисциплини

Дисциплини, обезпечавани от катедрата

 

(бакалавърска степен)

спец. ЕООС
Комуникационни мрежи и системи
 

Указания за изработване и защита на курсов проект

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово