Цифрова обработка на сигнали


общи сведения въпросник лабораторни упражнения
курсова работа

 

КУРСОВА РАБОТА

Курсовата работа има за цел задълбочаване и разширяване на знанията на студентите в областта на цифровата обработка на сигналите. Тя съдържа задачи от тематиката на лекционния материал, които се свеждат до:

- синтез на цифров филтър;

- компютърна симулация на цифров филтър;

- анализ и обработка на сигнали чрез персонален компютър или модул, базиран на процесори TMS320СХХ.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово