"Разчитай на себе си, за да помогнеш на обществото"

 

 

КАТЕДРА

 

"КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
стая: 2206
тел.: (066) 827 202
E-mail: murry@tugab.bg

Организатор учебна работа:
Цветелина Иванова Петкова
стая: 2206
тел.: (066) 827 522
E-mail: ktt@tugab.bg

 

За контакти с катедрата

Технически университет Габрово

ул. "Хаджи Димитър" 4, 5300 Габрово, България

тел:+35966 827522 и 827202

e-mail: ktt@tugab.bg

За въпроси и коментари пишете на ktt@tugab.bg

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово