"Разчитай на себе си, за да помогнеш на обществото"

 

 

КАТЕДРА

 

"КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
стая: 2206
тел.: (066) 827 202
E-mail: murry@tugab.bg

Организатор учебна работа:
Цветелина Иванова Петкова
стая: 2206
тел.: (066) 827 522
E-mail: ktt@tugab.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,


В съответствие със Заповед № 3-01-135 / 10.04.2020 г. на Ректора на ТУ – Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров се въвежда удължаване на дистанционната форма на провеждане на учебните занятия за периода до 17.04.2020 г.

ГРАФИК на ДАТИТЕ ЗА ИЗПИТИ за студентите от спец. КТТ - IV курс, РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение, ОКС "БАКАЛАВЪР":
Изпитите ще се осъществят онлайн, със средствата на информационните и комуникационни технологии. За допълнителна информация по отделните изпитни дисциплини водещите преподаватели ще осъществят контакт с вас!ЗА СТУДЕНТИТЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР":

Kато основен инструмент за провеждане на дистанционното обучение, използвайте университетската платформа за Електронно и дистанционно обучение (ЕДО), достъпна от адрес http://dmoodle.tugab.bg на десктоп или мобилно устройство.
За целта се запознайте със следните Инструкции за студенти, обучавани в ОКС „Бакалавър“ при провеждане на дистанционно обучение, достъпни и от сайта на университета.

За провеждане на онлайн учебни занятия от студентите и от преподавателите се използва и платформата Microsoft Teams.

В допълнение към това ви представяме общ „Списък и контакти на преподавателите от кат. КТТ, график и линкове за достъп до учебните материали за провеждане на учебните занятия - дистанционно обучение“.

За удобство може да изтеглите списъка в съкратен вид по курсове:
- За спец. КТТ - I курс
- За спец. КТТ - II курс (както и за Е, КСТ и АИУТ - II курс за дисциплините АС, СС)
- За спец. КТТ - III курс (както и за СУ - III курс за дисциплина ОТ)
- За спец. КТТ - IV курс

ЗА СТУДЕНТИТЕ В ОКС "МАГИСТЪР":

Достъп до университетската платформа за Електронно и дистанционно обучение (ЕДО) е осигурен и за вас, като необходимие кодове са ви изпратени на персоналните ви имейли.

В допълнение към това, всички необходими учебни материали са качени и достъпни за сваляне в платформата на Google Drive. Достъпът до тях е чрез линкове, които също са ви изпратени на персоналните ви ймейли.

 

За контакти с катедрата

Технически университет Габрово

ул. "Хаджи Димитър" 4, 5300 Габрово, България

тел:+35966 827522 и 827202

e-mail: ktt@tugab.bg

За въпроси и коментари пишете на ktt@tugab.bg

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово