ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

"ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ"

 

1. Изследване на измерителен RC генератор за променливо напрежение - 2 часа
2. Изследване на импулсен измерителен генератор - 2 часа
3. Изследване на електронен осцилоскоп - 2 часа
4. Електронен осцилоскоп и измервания с него - 2 часа
5. Изследване на аналогови електронни волтметри - 2 часа
6. Измерване на честотно-временни параметри - 2 часа
7. Измерване на нелинейни изкривявания - 2 часа
8. Измерване на фазови разлики - 2 часа
9. Измерване на амплитудна модулация - 2 часа
10. Измервания на двуполюсници - 2 часа
11. Измерване на собствено и работно затихване - 2 часа
12. Измерване на затихване на канали и линии - 2 часа
13. Измерване параметри на антени - 2 часа
14. Измерване на затихване на несъгласуваност - 2 часа
15. Измерване параметри на фидери - 2 часа

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово