К К


общи сведения конспект лабораторни упражнения

 

 

 

Компютърни комуникации

 

 

 

Дисциплината дава основни познания и умения за изграждане на компютърни комуникации. Тя запознава студентите с компютърните мрежи, нивата на комуникация, мрежовите устройства, принципа на действие, основните конфигурации и възможности за използване в различни конфигурации. Разгледани са различните LAN технологии, IP адресиране и протоколи на отделните нива.


          В приложен аспект, материалът се явява база за придобиване на основни умения при проектиране и изграждане на компютърни комуникации.


          Входни връзки: "Компютърни системи", "Предаване на данни", "Оптични комуникации".

Изходни връзки: Дипломно проектиране, учебни дисциплини от учебния план за магистърска степен.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово