К М Т


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

 

КОМУТАЦИОНА ИМУЛТИПЛЕКСНА ТЕХНИКА

 

1. Измерване на параметрите на кабелни вериги и техническите характеристики на съобщителни канали - 3 часа.

2. Изследване на трансформаторна и резисторна диференциална система - 3 часа.

3. Елементи на телефонна централа А-29 - 3 часа.

4. Измервания в централа А-29 - 3 часа.

5. Квазиелектронна телефонна централа ESK-400-Е - 3 часа.

6. Измервания в телефонна централа ESK-400-Е и М400/2100 - 3 часа.

7. Измерване на характеристиките на телефонни апарати - 3 часа.

8. Системи за пренасяне на неподвижни текстове и изображения по съобщителен канал - 3 часа.

9. Изследване на монетни телефонни апарати - 3 часа.

10. Изследване на фонокартни телефонни апарати - 3 часа.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово