К М Т


общи сведения конспект конспект лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


1. Христов, Хр., С. Мирчев, Телекомуникации, С., Нови знания, 2004.
2. Цанков, Б., Телекомуникации, С., Новизнания, 2006.
3. Пейчев В. Преносвателни линии и мевжи. С., Техника, 1990.
4. Николов Б. Уплътнителна съобщителна техника. С., Техника, 1993.
5. Дурчев Н., Г. Бичев., Съобщителни системи с ИКМ. С., Техника1990.
6. Стоянов Г., Й. Славова., Комуникационна техника. С., Техика, 1990
7. Уиндър С., Телекомуникации. Принципи, технологии, стандарти., С., Техника, 1999.
8. Мирчев С., Цифрови комутационни съобщителни системи. С., Нови знания, 2000.
9. Мирчев С., Телетрафично проектиране. С., Нови знания, 2002.
10. Рабов С., Л. Христов. Оптични комуникации. С., Нови знания, 1999.
11. Корнышев Ю. Н., Пшеничников А. П., Харкевич А. Д. Теория телетрафика: Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1996.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово