К М К Т


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

 

КОМУТАЦИОНА, МУЛТИПЛЕКСНА И КАБЕЛНА ТЕХНИКА

 


В дисциплината се разглеждат общите принципи за създаване на съобщителни мрежи, устройството, параметрите и използването на съобщителните кабели. Особено внимание е отделено на принципите за пренасяне на говор, устройството, параметрите и начините за използване на телефонните канали. Разгледани са общите принципи и устройства за комутация на канали, принципите и методите за създаване на апаратури с разделяне по честота и време. Отделено е внимание на устройството и използването на терминални устройства за пренасяне на говор.

 

Основните задачи на обучението са:

- изучаване на принципите за създаване на съобщителни мрежи, устройството и параметрите на съобщителните кабели;

- изучаване на принципите за пренасяне на говор, устройството и параметрите на телефонните канали;

- изучаване на принципите за комутация на телефонните канали;

- изучаване на общото устройство и начините за използване на терминалните телефонни устройства.


ВХОДНИ ВРЪЗКИ - "Сигнали и системи", "Комуникационни вериги", "Теоретична електротехника", "Радиокомуникационна техника", "Цифрова обработка на данни и сигнали".

ИЗХОДНИ ВРЪЗКИ - Всички специални дисциплини, съгласно учебния план на специалността.

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово