КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината

 

Компютърни системи

 Въпросник в MSWORD формат

 

1. Блок схема на персонален компютър. Описание на ниво функционални модули. Захранващ блок.

2. Електроника на дънната платка. Концепции при дънните платки.

3. Компоненти, изграждащи дънната платка. Критерии за избор.

4. Системни шини: ISA, EISA, VLBus, PCI, AGP, PCI Express. Основни характеристики.

5. Микропроцесори за персонални компютри. Сравнителен анализ. Технологии: MMX, SSE, SSE2, 3D Now! и Enhanced 3D Now!.

6. Интегрални схеми и модули памет. Логическо и физическо разпределение на паметта.

7. Видове памети, използвани в персоналните компютри.

8. Оперативна памет. Основани модули и техните характеристики: FPM, EDO, BEDO, SDRAM, DDRSDRAM и Rambus (RDRAM).

9. Базова система за вход-изход (BIOS)

10. Системни ресурси. Видове прекъсвания.

11. Интерфейси, използвани в персоналните компютри. RS-232C, Centronix, USB, Firewire 1394.

12. Интерфейси IDE, Serial ATA и SCSI. Сравнителен анализ на функционалните им характеристики.

13. Управление на данните. ATA RAID.

14. Файлови системи и възстановяване на данни.

15. Диагностика, тестване и поддръжка на компютърна система.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово