КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


общи сведения конспект семинарни упражнения контрол

 

Съдържание на дисциплината

 

КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

 

Модул 1- УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЧЕСТОТА. ФАЗОВО АВТОМАТИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧЕСТОТАТА. ЧЕСТОТНИ СИНТЕЗАТОРИ. МЕЖДИННО ЧЕСТОТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ. 14+6+0

 

Модул 2 - АНАЛОГОВИ МОДУЛАТОРИ И ДЕМОДУЛАТОРИ ЗА АМПЛИТУДНА И ЪГЛОВА МОДУЛАЦИЯ. ШУМОУСТОЙЧИВОСТ. 9+6+0

 

Модул 3 - ИМПУЛСНИ МОДУЛАТОРИ И ДЕМОДУЛАТОРИ. МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ. ШУМОУСТОЙЧИВОСТ И ГРЕШКИ ПРИ ПРЕДАВАНЕТО В КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ. 9+6+0

 

Модул 4 - ЦИФРОВИ МОДУЛАТОРИ И ДЕМОДУЛАТОРИ. КВАДРАТУРНИ И ДРУГИ МОДУЛАТОРИ И ДЕМОДУЛАТОРИ. ОСОБЕНОСТИ. АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМАЛНА ДЕМОДУЛАЦИЯ. 13+12+0

 
 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово