КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


общи сведения конспект семинарни упражнения контрол

 

Теми на семинарните упражнения по дисциплината

 

КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

 

 

1. Умножение и деление на честота - 2 часа.


2. ФАПЧ - 4 часа.


3. Честотни преобразуватели - 2 часа.


4. Аналогови модулатори и демодулатори - 4 часа.


5. Импулсни модулатори и демодулатори - 6 часа.


6. Цифрови модулатори и демодулатори - 8 часа.


7. Шумоустойчивост - 4 часа.


 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово