КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


общи сведения конспект семинарни упражнения контрол
учебни пособия

 

Литература


1. Немигенчев И. Н., Б. Карапенев. Комуникационни преобразувателни устройства. 2004.

2. Немигенчев, И.Н., В.Алексиев. Аналогова схемотехника - учебник, ТУ Габрово. 1998.

3. Немигенчев, И.Н., В.Алексиев. Аналогова схемотехника. Ръководство за лабораторни упражнения. ТУ Габрово. 1995.

4. F.Strember. Communication Systems. 1998.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово