КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


общи сведения въпросник семинарни упражнения контрол

 

 

КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

 

 

Дисциплината дава необходимите знания на студентите за комуникационните устройства за нелинейно преобразуване на сигналите. Задълбочавайки необходимия фундамент за видовете модулации, обстойно се разглеждат блоковите и принципни схеми за модулиране и демодулиране на аналогови и цифрови сигнали. Особено внимание е отделено на въпросите за фазово-автоматично поддържане на честотата, синтезиране на честоти, междучестотни преобразуватели, мултиплексиране и шумоустойчивост при преобразуването.

 

Входни връзки - "Сигнали и системи", "Аналогова схемотехника", "Цифрова схемотехника".

 

Изходни връзки - "Радиокомуникационна техника", "Телевизионна техника", "Предаване на данни и компютърни комуникации", "Компютърни системи" и др.


 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово