КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

 

Компютърни системи

 

1. Инсталиране на дънна платка и компонентите й.

2. Установяване на системните ресурси. Тестване на компютърна система.

3. Инсталиране на CD-ROM устройство.

4. Инсталиране, настройка и тестване на DeskJet принтер.

5. Настройки на BIOS.

6. Тестване на харддисково устройство.

7. Първоначално зареждане и създаване на стартова дискета.

8. Тестване на компютърна система чрез системните инструменти.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово