КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


1. Пенчев П., К. Монов. Компютърни системи, ИДЕА, Стара Загора, 2005 г.

2. Арнаудов Д., Б. Рачев - Автоматизирани информационни и управляващи системи, Техника, София, 1991.

3. Арнаудов Д. Ръководство по автоматизирани информационни и управля-ващи системи, Техника, София, 1983.

4. Къртис Греъм. Бизнес-информационни системи, ИК "Иван Вазов", София, 1995.

5. Компютърна енциклопедия - I, II и III част, Nisoft, София, 1994 г.

6. Уин Л. Рош, Компютърна библия, компютър Таймс-ЕООД, 1995 г.

7. MS-DOS, Ню Текник Пъблишинк

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово