КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

 

 

Дисциплината дава основни познания и умения за работа и използване на компютърни системи. Тя запознава студентите с апаратните и програмни компоненти, изграждащи съвременните компютърни системи, принцип на действие, основните конфигурации и възможности за използване в различни структури.

 

В приложен аспект, материалът се явява база за придобиване на основни умения при инсталиране, конфигуриране и използване на компютърните системи.

 

Входни връзки: Програмиране и използване на компютри, Импулсни и цифрови устройства, Цифрова схемотехника.

 

Изходни връзки: Предаване на данни и компютърни комуникации, Мултимедийна техника.

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово