КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

"Комуникационни вериги"

 

1. Измерване на основните параметри на комуникационните канали - 3 часа

2. Изследване на LC филтри - 6 часа

3. Изследване на активни филтри - 6 часа

4. Изследване на компандери - 3 часа

5. Изследване на модеми - 3 часа

6. Изследване на RC филтър - 3 часа

7. Изследване на АЦП - 3 часа

8. Изследване на амплитудни изравнители и ограничители - 3 часа

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово