КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Комуникационни вериги

В дисциплината "Комуникационни вериги" са разгледани различните видове комуникационни канали за пренасяне на информация, техните свойства и параметри, съобразени с международните норми по комуникации. Специално внимание е отделено на използваните в комуникациите двуполюсници и четириполюсници - електрически филтри (пасивни и активни), ограничители на амплитуда, компандери, амплитудни и фазови изравнители, модемни устройства и др.

Основните задачи на обучението се отнасят до теоретично изучаване принципите на работа и характеристиките на основните комуникационни вериги, експериментално изследване и затвърдяване на знанията, усвояване на методики за проектиране, придобиване на умения за практическа работа, настройка и експлоатация на основни комуникационни звена и вериги.

Входни връзки: "Теоретична електротехника", "Сигнали и системи".

Изходни връзки: Всички специални дисциплини според учебния план на специалността.

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово