ЛАБОРАТОРИИ


лаборатории

 

База на катедра

"Комуникационна техника и технологии"

 

У Ч Е Б Е Н    К О Р П У С No 1

лб. 1133
САТЕЛИТНИ И КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ МРЕЖИ
лб. 1401Б

КОМУТАЦИОННА И МУЛТИПЛЕКСНА ТЕХНИКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРЕНОСНИ ЛИНИИ

лб. 1402

ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА
ВИДЕОТЕХНИКА

лб. 1403

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ
КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ
КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СИСТЕМИУ Ч Е Б Е Н    К О Р П У С No 2

лб. 2201

РЕГИОНАЛНА CISCO АКАДЕМИЯ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
КОМПЮТЪРНИ КОМУНИКАЦИИ

лб. 2202

УЧЕБНА ПРАКТИКА

2205/6

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "КТТ"
/ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНА РАБОТА/

лб. 2207

ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ
ИЗМЕРВАНИЯ В ЕЛЕКТРОНИКАТА                                            

лб. 2208

ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИТЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СХЕМИ

МОДЕЛИРАНЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ
ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

лб. 2214

РАДИОВЪЛНОВА ТЕХНИКА
ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

2213
ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА
лб. 2217
РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА
ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА
2218
УЧЕБНО-НАУЧНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ "КОМТЕХ"
лб. 2303

АНАЛОГАВА СХЕМОТЕХНИКА
КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

2607
РАБОТИЛНИЦА
2204
КАБИНЕТ
2304
КАБИНЕТ

 

 

Центрове


2218 Радиоклуб Председател: доц. Илия Неделчев
1133Б Специализирана лаборатория „Изследвания и анализи в комуникационната техника и телекомуникациите“ - „ТЕЛЕКОМТЕСТ“

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово