ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения конспект лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

Основи на комуникациите

15 часа

 

1. Изследване на единични трептящи кръгове - 3 часа

 

2. Изследване на свързани трептящи кръгове - 3 часа

 

3. Изследване на резонансен усилвател на напрежение и с умножител на честота - 3 часа

 

4. Изследване на амплитуден модулатор - 3 часа

 

5. Изследване на честотен детектор - 3 часа

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово