ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения конспект лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература1. Койчев,К., Теория на сигналите. Кратък курс.ТУ-Габрово, 1998

2. Койчев,К., И.Неделчев, В.Алексиев, Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражнения. УИ "В.Априлов", Габрово, 1998

3. Ненов, Г., Сигнали и системи, Техника, С., 1995

4. Стоянов, Г., Й.-Славова, Комуникационна техника, Техника, С., 1990

5. Кюркчиева, Р., Теоретични основи на съобщителната техника, Ръководство за упражнения, ТУ-Варна, 1993.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово