ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА


общи сведения конспект лабораторни упражнения контрол

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

 

 

ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА

 

1. Изследване на къса електронна релсова верига КЕРВ - М73.
2. Изследване на многоканална пожароизвестителна система.
3. Изследване на многоканална сигнално-охранителна система за достъп.
4. Изследване на кондензаторен дешифратор.
5. Изследване на двувходови схеми с диференциални усилватели.
6. Изследване на логическа схема с двойно кодиране.
7. Изследване на пасивен инфрачервен детектор.
8. Изследване на ултразвуков детектор.
9. Изследване на температурен пожароизвестител.
10. Изследване на устройство за контрол линията за алармен сигнал.


Всички лабораторни упражнения са с продължителност 3 учебни часа.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово