ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА


общи сведения конспект лабораторни упражнения контрол
учебни пособия

 

Литература1.Димчев М. Охранителни и осигурителни системи. ТУ - Варна, 2004

2.Христов Хр. Основи на осигурителната техника София "Техника" 1990

3.Димчев М. Основи на съобщителната и осигурителната автоматика ВМЕИ - Варна 1993

4.Градинарова Е. Ръководство за лабораторни упражнения по сигнално-охранителна техника. Издателски център - КТП, София, 2005

5.Петков Борислав Алармени системи І част София "Д. Благоев2" 1997

6.Петков Борислав Алармени системи ІІ част София "Д. Благоев2" 2000

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово