РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на семинарните упражнения по дисциплината

Радиокомуникационна техника

 

 

1. Изчисляване на РУМ - 2 часа

 

2. Изчисляване на еднокръгово ВхУ - 3 часа

 

3. Изчисляване на резонансен ВЧУ - 2 часа

 

4. Изчисляване на честотен модулатор с варикап - 2 часа

 

5. Изчисляване на МЧУ - 2 часа

 

6. Изчисляване на входно-преобразователната част на радиоприемник - 2 часа

 

7. Проектиране на стационарен радиоприемник - 2 часа

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово