РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

Радиокомуникационна техника

 

1. Изследване на входни устройства и резонансен усилвател - 3 часа
2. Изследване на транзисторен резонансен усилвател - 3 часа
3. Изследване на транзисторен преобразувател на честота - 3 часа
4. Изследване на МЧУ с пиезокерамични филтри - 3 часа
5. Изследване на транзисторен лентов усилвател - 3 часа
6. Изследване на линеен диоден детектор - 3 часа
7. Изследване на амплитуден ограничител и честотен детектор - 3 часа
8. Изследване на коинцидентен детектор - 3 часа
9. Настройване на радиоприемник за АМ и ЧМ сигнали - 3 часа
10. Измерване на параметрите на приемници за АМ и ЧМ сигнали - 3 часа
11. Изследване на амплитудно-модулационни устройства - 3 часа
12. Изследване на честотно-модулационни устройства - 3 часа
13. Кварцово стабилизирани генератори - 3 часа

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово