РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


1. Добрев Д, Радиокомуникации, С., СИЕЛА, 1999 - част първа
2. Добрев Д, Радиокомуникации, С., СИЕЛА, 2000 - част втора
3. Пецулев С. Радиоприемни устройства "Техника", С.,1985
4. Тихчев Хр. Радиопредавателни устройства "Техника" ,С. 1992


 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово