РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

 

РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

 

 

Целта на дисциплината "Радиокомуникационна техника" е запознаването със структурата и принципът на действие на съвременните радиокомуникационни устройства, работещи в различни честотни обхвати с различно предназначение. Основно внимание е отделено на принципа на действие и схемотехниката на различните стъпала, с които се изграждат радиокомуникационните устройства.

 

 

Дисциплината има непосредствена връзка с изучаваните курсове по "Сигнали и системи", "Комуникационни вериги", "Радиовълнова, антенно-фидерна и микровълнова техника", "Аналогова схемотехника", "Цифрова схемотехника".


          Изходни връзки: Видео и аудио техника , "Осигурителна техника", "Предаване на данни и компютърни комуникации".

 


 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово