РАДИОВИЛНОВА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения

 

РАДИОВИЛНОВА ТЕХНИКА

 

В учебната дисциплина "Радиовълнова техника" са разгледани: основните принципи на електродинамиката - характеристики на електромагнитното поле, пълна система уравнения на електромагнитното поле в интегрален и диференциален вид (уравнения на Максуел), вектор на Поитинг, общи проблеми на разпространението на радиовълните, видове вълни, поляризация на радиовълните , кохерентност, интерференция, принцип на Хюйгенс, зони на Френел, разпространение на приземни вълни, разпространение на тропосферни и йоносферни радиовълни, общи сведения за антените - характеристики и параметри, излъчване от елементарен вибратор, симетричен вибратор, излъчване на отвор, антенни решетки, основните видове антени - проводникови и апертурни, облъчватели, вълноводни структури и фидерни линии.
Основните задачи на обучението се отнасят до изучаване на основните принципи на електродинамиката и особеностите при разпространение на електромагнитните вълни, на различните видове антени - проводникови и апертурни.


Входни връзки: "Висша математика", "Теоретична електротехника", "Комуникационни вериги", "Аналогова схемотехника".
Изходни връзки: "Радиокомуникационна техника", "Телевизионна техника", "Осигурителна техника", "Мобилни радиокомуникационни системи","Предаване на данни ".

 


 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово