СИГНАЛИ И СИСТЕМИ


общи сведения въпросник форми на контрол лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


1. Ненов, Г., Сигнали и системи, С., Техника, 1995.
2. Опенхайм, А. и др., Сигнали и системи, С., Техника, 1995.
3. Койчев, К., Теория на сигналите, Технически университет, Габрово, 1998.
4. Баскаков, С., Радиотехнические цепи и сигналы, М., Высшая школа, 1983.
5. Койчев, К., В.Алексиев, И.Неделчев, Сигнали и системи, Ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет, Габрово, 1998.
6. Койчев, К., Ръководство за семинарни упражнения по теория на веригите и сигналите, Технически университет, Габрово, 1992.
7. Фернандов, Е., Сигнали и системи, Сиела, С., 1979.
8. Койчев, К., Садинов,Ст., Сигнали и системи, Алма матер Интернационал, Габрово, 2002.
9. Leslie Balmer, Signals and Sistems, Prentice Hall, New York, 1999
.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово