ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "бакалавър" редовно обучение - I до III курс

 

Зимен семестър
15 седмици
19.09.2011 - 30.12.2011 г.
Зимна ваканция
3 седмици
02.01.2012 - 20.01.2012 г.
Изпитна сесия
4 седмици
23.01.2012 - 17.02.2012 г.
Поправителна сесия
1 седмица
20.02.2012 - 24.02.2012 г.
Летен семестър
14 седмици
27.02.2012 - 01.06.2012 г.
Изпитна сесия
4 седмици
04.06.2012 - 29.06.2012 г.
Поправителна сесия
1 седмица
02.07.2012 - 06.07.2012 г.
УП/УПП практика
2 седмици
09.07.2012 - 20.07.2012 г.
Ваканция
7 седмици
09.07.2012 - 31.08.2012 г.
Ликвидационна сесия
1 седмица
03.09.2012 - 08.09.2012 г.

 

 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "бакалавър" редовно обучение - IV курс

 

Зимен семестър
15 седмици
19.09.2011 - 30.12.2011 г.
Зимна ваканция
3 седмици
02.01.2012 - 20.01.2012 г.
Изпитна сесия
3 седмици
23.01.2012 - 10.02.2012 г.
Поправителна сесия
1 седмица
13.02.2012 - 17.02.2012 г.
Летен семестър
8 седмици
27.02.2012 - 20.04.2012 г.
Изпитна сесия
2 седмици
23.04.2012 - 04.05.2012 г.
Поправителна сесия
1 седмица
07.05.2012 - 11.05.2012 г.
Разработване на ДР
до 22.06.2012 г.
Рецензиране, защита
Втора сесия
до 06.07.2012 г.
до 21.09.2012 г.

 

 

 

 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "бакалавър" задочно обучение - I до IV курс

 

Зимен семестър
18 дни
    01.09.2011 - 18.09.2011 г.     
Изпитна сесия

от 20 до 30

от 10 до 20

м. X и XI

м. XII

Летен семестър
18 дни
23.01.2012 - 09.02.2012 г.
Изпитна сесия

от 20.02. до 28.02.

от 20 до 30

от 07 до 18

м. II

м. III и IV

м. V

Поправителна сесия и ликвидационна сесия
07.05.2012 - 18.05.2012 г.

 

 

 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "бакалавър" задочно обучение - V курс

 

Зимен семестър
18 дни
  01.09.2011 - 18.09.2011 г.    
Изпитна сесия

от 20 до 30

от 10 до 20

м. X и XI

м. XII

Летен семестър
18 дни
23.01.2012 - 09.02.2012 г.
Изпитна сесия

20.02. - 28.02.

от 20 до 30

от 10 до 20

м. II

м. III и IV

м. V

Поправителна сесия и ликвидационна сесия
07-11.05.2012 г.
м. V
Получаване на задания за дипломна работа
до 11.05.2012 г.
Разработване на дипломна работа
до 22.06.2012 г.
Рецензиране и защита на дипломна работа
до 06.07.2012 г.
Втора сесия за защита на дипломна работа
до 21.09.2012 г.

 

 

 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "магистър" редовно обучение - I курс

 

Зимен семестър
13 седмици
13.10.2011 - 30.12.2011 г.
Зимна ваканция
3 седмици
02.01.2012 - 20.01.2012 г.

Изпитна сесия

3 седмици

23.01.2012 - 10.02.2012 г.

Поправителна сесия
1 седмица
13.02.2012 - 17.02.2012 г.
Летен семестър
14 седмици
20.02.2012 - 25.05.2012 г.
Изпитна сесия
3 седмици
28.05.2012 - 15.06.2012 г.
Поправителна и ликвидационна сесия
1 седмица
18.06.2012 - 22.06.2012 г.
Ваканция
10 седмици
25.06.2012 - 31.08.2012 г.

 

 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "магистър" задочно обучение - I курс

 

Зимен семестър
15 дни
03.10.2011 - 16.11.2011 г.
Изпитна сесия

 

20-30.XI.; 10-20.XII.

Летен семестър
15 дни
06.02.2012 - 18.03.2012 г.
Изпитна сесия

 

20-30.III. и .IV.; 10-20.V.

Поправителна сесия и ликвидационна сесия
2 седмици
04.06.2012 - 15.06.2012 г.

 

 

График

 

на учебния процес за учебната 2011/2012 г. степен "магистър"

редовно и задочно обучение - II курс

 

Зимен семестър
15 дни
19.09.2011 - 14.10.2011 г.
Изпитна сесия
17.10.2011 - 28.10.2011 г.
Преддипломна практика
31.10.2011 - 11.11.2011 г.
Разработване на ДР
14.11.2011 - 20.01.2012 г.
Рецензиране и защита на дипломна работа
23.01.2012 - 10.02.2012 г.
Втора сесия за защита
до 30.04.2012 г.

 

 

 

 

Учебни лаборатории

 

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово