ЗА КАТЕДРАТА


състав на катедрата

Име и длъжност Кабинет Телефон E-mail
доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов - ръководител катедра

2206

522, 202, 388 murry@tugab.bg
Цветелина Иванова Петкова - ОУР 2206 522 ktt@tugab.bg
доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев 2303 415 bkarapenev@tugab.bg
доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова 2202 375 ivstoeva@tugab.bg
гл. ас. д-р инж. Красен Киров Ангелов 2304, 1403 325, 388 kkangelov@mail.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Иванов Георгиев 2202 375 givanow@abv.bg
ас. инж. Христина Светославова Стойчева 2208 203 hsstoycheva@abv.bg
ас. инж. Мирослав Бориславов Томов 2204 414 mirtomov@gmail.com
инж. Иван Христов Патев - инженер катедра 2212 511, 522 i_patev@hotmail.com

Хонорувани преподаватели

доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев 2216 550, 576 pkpen@tugab.bg
доц.д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

2218, 2217

548, 414, 375

ilned@tugab.bg

Посочените вътрешни телефонни номера се избират директно с (066)827

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово