ЗА КАТЕДРАТА


състав на катедрата

Име и длъжност Кабинет Телефон E-mail
доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов - ръководител катедра

2206

522, 202, 388 murry@tugab.bg
Цветелина Иванова Петкова - ОУР 2206 522 ktt@tugab.bg
доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев 2216 550, 576 pkpen@tugab.bg
доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

2213

301

tashkov@yahoo.com
доц.д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

2218, 2217

548, 414, 375

ilned@tugab.bg
доц.д-р инж. Боян Димитров Карапенев 2303 415 bkarapenev@tugab.bg
гл.ас. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова 2202 375 ivstoeva@tugab.bg
гл. ас. инж. Красен Киров Ангелов 2304, 1403 325, 388 kkangelov@mail.bg
гл. ас. инж. Мирослав Стоянов Славов 2216 550, 576 miroslav_slavov@mail.bg
инж. Иван Христов Патев - инженер катедра 2212 511, 522 i_patev@hotmail.com
доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев - хоноруван
Спомени от блатото, 2007 г
Старо Габрово, 2010 г.
2215 301 kiril_r@mail.bg
доц. д-р инж. Илия Нейков Немигенчев - хоноруван 2304 325 nemig@tugab.bg

гл.ас. инж. Пеша Данева Петрова - хоноруван

2208

203

daneva@tugab.bg

Посочените вътрешни телефонни номера се избират директно с (066)827

 

Разпределение на длъжностите в катедрата

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово