ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на семинарните упражнения по дисциплината

Телевизионна техника

 

1. Схемни решения за захранващи блокове на монитори ВКП 100, ВММ3101, телевизионни приемници София 31, Респром Т3104 - 1 час
2. Схемни решения на импулсни захранващи блокове на телевизионни приемници Респром Т3101, Електрон ТЦ451, В.Търново`89, София`83, София`84, Хюндай - модел СТК 9825 - 2 часа
3. Изучаване на принципа на действие на синхропроцесорните ИС за редова развивка ТВА940, ТВА950, ТВА920, А255D - 2 часа
4. Изучаване на специализираните ИС за вертикално отклонение ТВА1170 - 2 часа
5. Схемни решения на междинночестотни усилватели за звуков канал и канал изображение - 2 часа
6. Схемни и конструктивни решения на приемни и предавателни тръби за видеосистеми - 2 часа
7. Кодиращи и декодиращи устройства за системи SEСAM - 2 часа
8. Кодиращи и декодиращи устройства за системи PAL - 2 часа

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово