ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

Телевизионна техника

 

1. Изследване на импулсните захранващи блокове на телевизионни приемници Респром Т3101, Електрон Тц451, В.Търново`85 и Хюндай СКТ9825 - 3 часа
2. Изследване на блокове със синхропроцесорни системи за редова развивка ТВА940, ТВА 920, А255D, на монитор ВММ3110, София 31, Респром 3101 и Респром 3104 - 3 часа
3. Изследване на блоковете за хоризонтално отклонение на телевизионни приемници Електрон 451, В.Търново 5119, Хюндай СКТ 9825 - 3 часа
4. Изследване на блоковете за вертикално отклонение на телевизионни приемници София 31, Респром 3101, Респром 3104 - 3 часа
5. Изследване на блокове за вертикално отклонение на телевизионни приемници Електрон ТЦ 451, В.Търново`85, Хюндай СНТ 9825 - 3 часа
6. Изследване на високоволтови токоизправители - 3 часа
7. Изследване на декодиращи системи за системи SECAM на телевизионни приемници Електрон 451, В.Търново 85 - 3 часа
8. Изследване на декодиращи системи на телевизионни приемници Хюндай СКТ 9825 - 3 часа
9. Изследване на междинночестотни усилватели на изображението и звук - 3 часа
10. Изследване на входни и преобразувателни устройства - 3 часа

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово