ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


1. Немигенчев,И.Н., Телевизионна техника, Габрово, 96

2. Филков,Е., Основи на телевизията, Техника,С.,87

3. Самойлов,В., Б.Хромой, Основи на цветната телевизия, Техника,С.,85

4. Шмаков,П.В., и др., Телевидение,М., Связь, 79

5. Кривошеев, М.И., Основы телевизионных измерений,М., Связь, 76

6. Петришки, Основи на телевизията, ВМЕИ-Варна, 87

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово