Изпитни дати КТКС 3-ти курс ЗФО

ИЗПИТНИ ДАТИ

Учебна година 2023
Сесия лятна
Специалност Комуникационни технологии и киберсигурност
Курс 3
Курс Гр. Дисциплина Дата Час Зала Преподавател
3 1 Телекомуникационни мрежи и протоколи 20 март 13 2202 ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Телекомуникационни мрежи и протоколи 22 април 10 2202 ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Телекомуникационни мрежи и протоколи 16 май 10 2201 ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Телекомуникационни мрежи и протоколи 25 юни     ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Телекомуникационни мрежи и протоколи 2 юли     ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите 21 март 13 2215 М.ТОМОВ
3 1 Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите 25 април 12 2204 М.ТОМОВ
3 1 Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите 14 май     М.ТОМОВ
3 1 Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите 27 юни     М.ТОМОВ
3 1 Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите 1 юли     М.ТОМОВ
3 1 Стопанско управление 26 март 10 1111 Д.ПЕТРОВА
3 1 Стопанско управление 26 април 10 1111 Д.ПЕТРОВА
3 1 Стопанско управление 13 май 10 1111 Д.ПЕТРОВА
3 1 Стопанско управление 26 юни 10 1111 Д.ПЕТРОВА
3 1 Стопанско управление 1 юли 10 1111 Д.ПЕТРОВА
3 1 Цифрова обработка на сигнали 27 март 10 2210 Б.КАРАПЕНЕВ
3 1 Цифрова обработка на сигнали 24 април 10 2210 Б.КАРАПЕНЕВ
3 1 Цифрова обработка на сигнали 15 май 10 2210 Б.КАРАПЕНЕВ
3 1 Цифрова обработка на сигнали 26 юни     Б.КАРАПЕНЕВ
3 1 Цифрова обработка на сигнали 3 юли     Б.КАРАПЕНЕВ
3 1 Измервания в комуникациите 29 март 10 2201 Г. ГЕОРГИЕВ
3 1 Измервания в комуникациите 30 април 10 2207 Г. ГЕОРГИЕВ
3 1 Измервания в комуникациите 20 май 10 2201 Г. ГЕОРГИЕВ
3 1 Измервания в комуникациите 27 юни     Г. ГЕОРГИЕВ
3 1 Измервания в комуникациите 2 юли     Г. ГЕОРГИЕВ
3 1 Оптични комуникации 24 юни     ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Оптични комуникации 1 юли     ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Специализарани комуникационни токозахранващи устройства 24 юни 9 2312 Н.Д.МАДЖАРОВ
3 1 Специализарани комуникационни токозахранващи устройства 4 юли 9 2312 Н.Д.МАДЖАРОВ
3 1 Конструиране на комуникационна апаратура 25 юни 10 2211a ПР.ПРОДАНОВ
3 1 Конструиране на комуникационна апаратура 2 юли 10 2211a ПР.ПРОДАНОВ
3 1 Безжични комуникации и киберзащита във WiFi мрежи 26 юни     КР.АНГЕЛОВ
3 1 Безжични комуникации и киберзащита във WiFi мрежи 3 юли     КР.АНГЕЛОВ
3 1 Курсов проект по оптични комуникации 26 юни     ИВ. БАЛАБАНОВА
3 1 Курсов проект по бази данни и кибер защита 26 юни     Г. ГЕОРГИЕВ
3 1 Курсов проект по безжични комуникации и киберзащита във WiFi мрежи 26 юни     КР.АНГЕЛОВ
Поправки
Вс. * Вс. дисциплини 23 апр. 2024 9.00 2312 Н.Д.МАДЖАРОВ
Вс. * Вс. дисциплини 29 апр. 2024 9.00 2312 Н.Д.МАДЖАРОВ
Вс. * Вс. дисциплини 25 юни 2024 10.00 3311 А.АЛЕКСАНДРОВ
Вс. * Вс. дисциплини 25 юни 2024 10.00 2314 Г.ГОРАНОВ
Вс. * Вс. дисциплини 25 юни 2024 9.00 2211А ПР.ПРОДАНОВ
Вс. * Вс. дисциплини 26 юни 2024 9.00 2312 Н.Д.МАДЖАРОВ
Вс. * Вс. дисциплини 28 юни 2024 10.00 2203 Д.КОЛЕВ
Вс. * Вс. дисциплини 2 юли 2024 10.00 3316 А.АЛЕКСАНДРОВ
Вс. * Вс. дисциплини 2 юли 2024 10.00 2314 Г.ГОРАНОВ
Вс. * Вс. дисциплини 2 юли 2024 9.00 2211А ПР.ПРОДАНОВ
Вс. * Вс. дисциплини 3 юли 2024 9.00 2312 Н.Д.МАДЖАРОВ
Вс. * Вс. дисциплини 5 юли 2024 10.00 2203 Д.КОЛЕВ

 

Успех на Всички