Обезпечавани дисциплини

Сигнали и Системи
Комуникационни и компютърни системи
Стратегии и Стандарти за Киберсигурност
Бази данни и Киберзащита
Безжични Комуникации и Киберзащита във WiFi мрежи
Телекомуникационни мрежи и протоколи
Оптични Комуникации
Радиокомуникационна Техника и Приложно-Програмни Интерфейси в Комуникациите
Цифрова Обработка на Сигнали
Измервания в Комуникациите
Предаване на Данни и Криптиране на Канала
Цифрови Телевизионни Технологии
Широколентови мобилни мрежи
Програмиране на Мобилни Устройства