Новооткрита лаборатория по киберсигурност

В лаборатория 2213, където се провеждат занятия по „Безжични комуникации и киберсигурност в безжичните и компютърни мрежи“, която разполага със специализирани различни по вид антени и антенни комплекси, наностанции  и др. са изградени 12 работни места с компютърни работни станции, имащи достъп до виртуална среда за учебни цели в сферата на киберсигурността, работеща върху няколко мощни сървъра обединени в общ масив. В създаването на лабораторията участват главно студенти от спец. КТКС 3-ти и 4-ти курс.  Идеята на лабораторията е:

  • В нея да се видят нагледно добри практики за изграждане на компютърна мрежа с виртуални машини.
  • Да се разгледат и тестват различни мрежови филтри за филтриране на мрежови трафик с цел киберзащита.
  • Да се упражняват практически методи за конфигурация на управляеми Switch комутатори от семейството Cisco.
  • Тестване на Open Source софтуерни инструменти за киберзащита и др