"Разчитай на себе си, за да помогнеш на обществото"

КАТЕДРА

"КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Ръководител катедра:

проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
стая: 2206
тел.: (066) 827 202
E-mail: murry@tugab.bg

Организатор учебна работа:
Цветелина Иванова Петкова
стая: 2206
тел.: (066) 827 522
E-mail: ktt@tugab.bg