Сигнали и Системи

В дисциплината са разгледани основните сведения за информация, сигнал и система, честотен анализ, съответно на непрекъснати и дискретни сигнали и системи. Съществена част заема нелинейното преобразуване на сигналите и свързаните с това анализ и процеси – хармоничен и спектрален анализ, усилване, модулация, детекция. Дават се основни сведения за случайните процеси, оптималната линейна филтрация, както и приемане на сигнали на фона на смущения.

 

Входни връзки: Висша математика, Физика, Теоретична електротехника.

 

Изходни връзки: Всички дисциплини от съответния учебен план на специалностите касаещи пренасянето на информация с помощта на аналогови и цифрови електрически сигнали, както и нелинейното преобразуване на сигналите.

 

Входни връзки: Висша математика, Физика, Теоретична електротехника.

 

Изходни връзки: Всички дисциплини от съответния учебен план на специалностите касаещи пренасянето на информация с помощта на аналогови и цифрови електрически сигнали, както и нелинейното преобразуване на сигналите.